Snažíme se, aby zboží, které si u nás objednáte, Vám bylo doručeno v nejlepším pořádku. Přesto se může stát, že se zboží během přepravy poškodí, proto prosím věnujte pozornost níže doporučeným pokynům.

Převzetí zásilky s výhradou:

Při přebírání zásilky od přepravní služby je třeba řádně zkontrolovat neporušenost obalu. V případě, že se rozhodnete převzít zásilku s poškozeným obalem, sepište tuto skutečnost s řidičem na doklad o převzetí zásilky.

Do doručovacího listu je nutné uvést konkrétní výhradu - proražené, roztržené, chrastí, apod. Zásilka v tuto chvíli nemusí být poškozena a řidič nemusí čekat na rozbalení zásilky, nicméně je povinen tento zápis umožnit - tzv. převzetí zásilky s výhradou.

Po převzetí zásilky od přepravní společnosti tuto neprodleně rozbalte a zkontrolujte celou zásilku i její jednotlivé části, zda nevykazují známky poškození z přepravy.

Pokud bude zboží poškozeno, neprodleně nás informujte e-mailem eshop@marusik.cz spolu s informací, že jste zásilku převzali s výhradou.

Převzetí zásilky, jejíž obal je v pořádku, ale obsah poškozen:

Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal byl v pořádku a nejevil známky poškození, že zboží bylo během přepravy poškozeno, je nutné nás neprodleně informovat e-mailem na adresu eshop@marusik.cz, nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Nutné je také ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace a pořídit fotodokumentaci.

S ohledem na reklamační podmínky přepravce, nelze na pozdější reklamace typu mechanického poškození brát zřetel.

Převzetí zásilky, jejíž obal i obsah je viditelně poškozen:

V případě, že je zásilka viditelně poškozena (obal i obsah), je nutné sepsat s řidičem přepravní společnosti škodní protokol nebo zásilku odmítnout a neprodleně nás o této skutečnosti informovat e-mailem na eshop@marusik.cz, nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky.

S ohledem na reklamační podmínky přepravce, není možné opožděné reklamace uznat, protože není patrné, kdy a kde k poškození došlo.

Převzetí zásilky, chybějící zboží, vadné zboží:

Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal byl v pořádku a nejevil známky poškození, že objednávka nebyla doručena kompletní popř. chybí nějaká položka, dorazilo  jiné množství, nebo jde o jiné popř. vadné zboží), je nutné nás neprodleně informovat e-mailem na eshop@marusik.cz, nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky.

Přeprava GWeiss/TopTrans:

U přepravy společností GWeiss/TopTrans kupující odpovídá za přítomnost osob a techniky umožňující bezodkladnou, bezpečnou a rychlou vykládku zboží. Dále je kupující odpovědný za dodržení podmínek nutných pro dostupnost na místo dodání.  V opačném případě může řidič, případně dispečer vykládku odmítnout. V tomto případě hradí kupující náklady za přepravu, které vznikly marným výjezdem. Vždy myslete na to, že přijede pouze jeden řidič a nemusí byt v jeho silách vyložit náklad bez Vaší pomoci. Použitý typ vozidla u těchto dopravců nedokážeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení.

Marušík HOLZ sro

Volejte

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt