0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Lignofix silnovrstvá lazura dub - 0,75 l

LIGNOFIX lazura - pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch.

Kód LIGNSILACL101075DB
Dostupnost Není skladem
Skladem 0.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Cena bez DPH 143,30 Kč / ks
Cena s DPH 173,39 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. LIGNOFIX. V exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkými obsahy pryskyřice (např. borovice).

Návod k použití: Před použitím důkladně promíchejte. Vlhkost natíraného dřeva by neměla překročit 10-12%. Pro první nátěr naředíme 10-15% vody a po zaschnutí přebrousíme jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr v nezředěné formě. Pro exteriér 3 vrstvy, příčné vrstvy dřeva chránit před vlhkostí. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25°C. Doporučujeme aplikovat při teplotě 18-22°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm.

Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit 10-15% vody.

Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být zničen olejem, silikonovými tmely a jinými podobnými vodoodpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.

Údržba: Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Schválení: Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Skladování: V originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C, VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není kvalifikován jako chemicky nebezpečný ve smyslu zákona 350/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc: Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10-15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Likvidace: Obal se zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Kód odpadu 08 01 11*/15 01 10*.

Balení 0,75 l
Barva Dub

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro