0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Lignofix I-Profi 5 kg - čirý

Lignofix I-Profi 5 kg - čirý - koncentrát - je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovy atd.).Ilustrativní foto. LIG.I-PROFI ČIRÝ 5K

Kód LIGNIPROCL5ČI
Dostupnost Není skladem
Skladem 0.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Cena bez DPH 1.506,20 Kč / ks
Cena s DPH 1.822,50 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

LIGNOFIX I-PROFI KONCENTRÁT je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovy atd.). Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Obsahuje regulátory růstu hmyzu, které spolehlivě likvidují všechna jeho vývojová stádia a dlouhodobě chrání ošetřené dřevo před dalším napadením (testace na dřevokazný hmyz dle EN 46 prokázala 100% účinek). Použití: staré dřevo.

Návod k použití: Po naředění (1:4 vodou) aplikujte nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním na dokonale očištěné dřevo. Doporučený počet ošetření: 1-2x dle povrchu dřeva (hrubě opracované 1x, hladce 2x). Ochrana dřeva v exteriéru musí být překryta vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 30 m2 . Doba ochrany: v interiéru až po dobu životnosti stavby, v exteriéru doporučena kontrola po 10 letech.

Skladování: V originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Uvedené informace platí i pro barevné modifikace tohoto přípravku. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obsahuje: 1,2 g/kg flufenoxuron, 0,3 g/kg fenoxycarb, 2,5 g/kg cypermethrin.

R-věty: Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Barva Bezbarvá

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro