0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Lignofix E-Profi 1 kg - zelený

Lignofix E-Profi 1 kg - zelený - koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. LIG.E-PROFI ZEL. 1K

Kód LIGNEPROCL1ZE
Dostupnost Není skladem
Skladem 0.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Cena bez DPH 206 Kč / ks
Cena s DPH 249,26 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek je odolný proti vymývání. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Použití: nové dřevo.

Typové označení (dle ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

Návod k použití: Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěnédřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

Skladování: v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Případné přemrznutí přípravku neovlivní jeho účinnost.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií
na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Obsahuje propikonazol a 3-jod-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 50 m2.

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)
Ochrana Dřevo Zdivo a omítky Zdi
Lignofix E-profi Nátěr, postřik, ponořování Máčení Nátěr, postřik
Interiér Exteriér Interiér Exteriér Interiér,Exteriér
Ředění (vodou) 1:09 1:09 1:09 1:09 neředí se
Min. příjem koncentrátů (g/m²) 20 20 20 20 60
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva) 2x 2-3x min. 30 minut (vlhkost dřeva cca 20%) min. 8-24 hod. (podle vlhkosti dřeva) 1-3x
Doba ochrany až po dobu životnosti stavby doporučená kontrola po 10 letech až po dobu životnosti stavby doporučena kontrola po 10 letech  

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 52,5 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamoniumchloridy; 1,75 g/kg tebukonazol; 1,75 g/kg propikonazol; 2,42 g/kg IPBC; 1,05 g/kg cypermethrin; 0,07 g/kg fenoxycarb.

Dráždí oči a kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.

První pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití mvypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže odstranit kontaminovaný oděv, kůži důkladně omýt vodou.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Barva Zelená

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro