0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Indulak lesk - 2,5 l

INDULAK L - Polyuretanový lak lesklý, chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Kód LAKINDUSCH12CL25
Dostupnost Skladem
Skladem 1.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Cena bez DPH 613,50 Kč / ks
Cena s DPH 742,34 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Použití
Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Pro vysokou otěruvzdrlnost lze v interiéru použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.) V exteriéru je vhodný pouze v kombinaci s lazurami řady IMPRANAL nebo LIGNOFIX. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Upozornění
Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků např. výrobkové řady LIGNOFIX. Bez použití lazurovacích laků obsahující UV filtr jako základu se nesmí používat v exteriéru (INDULAK SCH 11 je sice UV stabilní, nicméně neobsahuje UV filtr a ve dřevě dochází na přímém slunečním svitu k rozkladu ligninu a tím k šednutí až černání dřeva a jeho povrchovému křehnutí ). 

Schválení
Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení
Směs polyuretanových disperzí s přídavkem aditiv. 

Vzhled nátěru
Lesklý

Zápach
Mírný vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.

Parametry
objemová hmotnost 1010 kg/m, obsah netěkavých složek min 28 %, pH cca 8,5.

Příprava podkladu
Podklad musí být čistý, zbroušený a suchý.

Aplikace
Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12%. Po zaschnutí prvního nátěru přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. Pro další zvýšení otěruvzdornosti (např. při použití na dřevené plochy) doporučujeme nátěr třetí. Nátěr je přetíratelný po 12 hod/20°C a relativní vlhkosti 65%. Pro aplikaci v exteriéru je nejdříve nutné jako základní vrstvu použít min. 2 násobný nátěr lazurovacími laky IMPRANAL nebo LIGNOFIX (viz. Upozornění a Technické listy uvedených výrobků).

Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 - 30°C. Při
aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

Ředění
Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení
Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba
15 – 20 m2/l při jedné vrstvě.

Údržba
Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít,
nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 - 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika
Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování
Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě +5°C do
+25°C . VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT

Přeprava
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
Balení
0,75 a 2,5 litru.
Barva Lesk

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro