0 Kč 0

Impranal slabovrstvá lazura palisandr - 2,5 l

Impranal slabovrstvá lazura 2,5 l - palisandr, chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Kód IMPRSLABCL07PA250
Dostupnost Není skladem
Cena bez DPH 277 Kč / ks
Cena s DPH 335,17 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Použití
Slabovrstvá vodouředitelná lazura IMPRANAL je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch (pro pochozí plochy v interiérech doporučujeme jako finální úpravu některý z polyuretanových laků INDULAK. Je vhodná také jako základní nátěr pod silnovrstvé lazury IMPRANAL SL a IMPRANAL PROFI. Je také určena pro interiéry s vysokými nároky na hygienu, jako jídelny, školy, nemocnice apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen!

Upozornění
Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. IMPRANAL BIO SCH 19. Bezbarvý odstín se nesmí samostatně používat v exteriéru (neobsahuje UV filtr). V exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkými obsahy pryskyřic (např. borovice).

Schválení
Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Ochranné účinky
Lazura je světlostálá, lehce přetíratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před UV zářením (mimo bezbarvého typu bez UV absorbéru – viz etiketa), stříkající vodou, zašpiněním a tím i povětrnostními vlivy.

Složení
Směs světlustálých transparentních pigmentů v akrylátové disperzi s přídavkem aditiv.

Odstíny
Dub, dub antik, ořech, teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, eben, višeň, modrý, zelený a bezbarvý (bezbarvý neobsahuje UV filtr - nelze samostatně používat v exteriérech). Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídavku max. 10%.

Vzhled nátěru
Matný. Povrch působí dojmem neošetřeného dřeva.

Parametry
objemová hmotnost 1010 kg/m3, obsah netěkavých složek min 19,5 % , pH 8,5.

Příprava podkladu
Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely a jinými podobnými vodoodpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru.

Aplikace
Vlhkost natíraného dřeva by měla být v rozmezí 10% - 12%. Po proschnutí prvního nátěru (doporučujeme cca 12 hod) přebrousíme povrch jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr. V případě aplikace v exteriéru aplikujeme stejným způsobem nátěr třetí. Je nutno dbát na rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky (cca 2-5 min. po provedení nátěru doporučujeme stažení případných kapek polosuchým štětcem).

Nátěr je přetíratelný po 2 - 4 hod/20°C. Plně zatížitelný po 48 hod./ 20°C. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 25°C. Nejlepších výsledků však dosáhneme při doporučená teplotě 18 - 22 °C a relativní vlhkosti 65%. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí před deštěm!

Ředění
Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit max. 10 % vody.

Způsob nanášení
Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba
12 - 16 m2/l v jedné vrstvě.

Údržba
Pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika
Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování
Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C . VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Přeprava
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení
0,75; 2,5 a 5 litrů. Báze pro tónování 0,6 a 2,2 litru.

Foto pouze ilustrativní.

Balení 2,5 l
Barva Palisandr

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro