0 Kč 0

Impranal profi mahagon - 2,5 l

Impranal Profi - silnovrstvý lazurovací lak, chrání dřevo před povětrnostními vlivy a stárnutím.

Kód IMPRPROFCL06MH25
Dostupnost Skladem
Skladem 2.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Cena bez DPH 397 Kč / ks
Cena s DPH 480,37 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Použití
Silnovrstvá vodouředitelná lazura IMPRANAL PROFI je určena pro všechny dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, jako obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod. IMPRANAL PROFI je určen i pro průmyslové aplikace na všechny dřevěné povrchy Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch (pro pochozí plochy v interiérech doporučujeme jako finální úpravu některý z polyuretanových laků INDULAK. Je také určen pro interiéry s vysokými nároky na hygienu, jako jsou jídelny, školy, nemocnice apod.
Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Upozornění
Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků, např. IMPRANAL BIO SCH 19.

Schválení
Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Ochranné účinky
Lazura je světlostálá, lehce přetíratelná, s dobrou přilnavostí k podkladu, pružná a bez zápachu. Chrání před UV zářením ( mimo bezbarvého typu bez UV absorbéru – viz etiketa), stříkající vodou, zašpiněním a tím i povětrnostními vlivy.

Složení
Směs světlustálých transparentních pigmentů v čisté akrylátové disperzi s přídavkem aditiv.
Odstín: Bezbarvý .
Vzhled nátěru: Sametový lesk.

Zápach
Příjemný vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.

Parametry
objemová hmotnost 1040 kg/m3,
obsah netěkavých složek min 25 % ,
pH 8,5,
přídržnost k podkladu 2,2 MPa.

Příprava podkladu
Podklad musí být po letech zbroušený, suchý, čistý bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely a jinými podobnými vodoodpuzujícími látkami. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova. Dřeva obsahující větší množství pryskyřic se nehodí pro použití v exteriéru.

Aplikace
Vlhkost natíraného dřeva by neměla překročit 10 – 12 %. Pro první nátěr naředíme 10 – 15 % vody a po zaschnutí přebrousíme jemným smirkovým plátnem, abychom odstranili drobné jehličky dřeva a tím dostali dokonalejší povrch. Poté aplikujeme druhý nátěr v nezředěné formě. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 25°C. Doporučujeme aplikovat při teplotě 18-22°C.
Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

Ředění
Dodává se v aplikační konzistenci, pro první vrstvu ředit 10 - 15 % vody.

Způsob nanášení
Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba
10 - 14 m2/l v jedné vrstvě.

Údržba
Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika
Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování
Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C . VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Přeprava
Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení
0,75; 2,5 a 5 litrů.

Balení 2,5 l
Barva Mahagon

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro